Dịch vụ vận chuyển

Container húc văng xe máy băng qua đường ở Sài Gòn, 2 người đàn ông nguy kịch

Container được sản xuất từ nguồn container chất lượng cao. Bên ngoài được bảo vệ bởi vỏ container bằng thép dày 02mm, bên trong được gia cường bằng khung sắt (3cm x 5cm), nóc, vách cách nhiệt bằng  foam xốp công nghiệp, mặt ngoài lắp ván MDF.Container được sản xuất từ nguồn container chất lượng cao. Bên ngoài được bảo vệ bởi vỏ container bằng thép dày 02mm, bên trong được gia cường bằng khung sắt …

Container húc văng xe máy băng qua đường ở Sài Gòn, 2 người đàn ông nguy kịch

Container được sản xuất từ nguồn container chất lượng cao. Bên ngoài được bảo vệ bởi vỏ container bằng thép dày 02mm, bên trong được gia cường bằng khung sắt (3cm x 5cm), nóc, vách cách nhiệt bằng  foam xốp công nghiệp, mặt ngoài lắp ván MDF.Container được sản xuất từ nguồn container chất lượng cao. Bên ngoài được bảo vệ bởi vỏ container bằng thép dày 02mm, bên trong được gia cường bằng khung sắt …

Container húc văng xe máy băng qua đường ở Sài Gòn, 2 người đàn ông nguy kịch

Container được sản xuất từ nguồn container chất lượng cao. Bên ngoài được bảo vệ bởi vỏ container bằng thép dày 02mm, bên trong được gia cường bằng khung sắt (3cm x 5cm), nóc, vách cách nhiệt bằng  foam xốp công nghiệp, mặt ngoài lắp ván MDF.Container được sản xuất từ nguồn container chất lượng cao. Bên ngoài được bảo vệ bởi vỏ container bằng thép dày 02mm, bên trong được gia cường bằng khung sắt …

Container húc văng xe máy băng qua đường ở Sài Gòn, 2 người đàn ông nguy kịch

Container được sản xuất từ nguồn container chất lượng cao. Bên ngoài được bảo vệ bởi vỏ container bằng thép dày 02mm, bên trong được gia cường bằng khung sắt (3cm x 5cm), nóc, vách cách nhiệt bằng  foam xốp công nghiệp, mặt ngoài lắp ván MDF.Container được sản xuất từ nguồn container chất lượng cao. Bên ngoài được bảo vệ bởi vỏ container bằng thép dày 02mm, bên trong được gia cường bằng khung sắt …

Container húc văng xe máy băng qua đường ở Sài Gòn, 2 người đàn ông nguy kịch

Container được sản xuất từ nguồn container chất lượng cao. Bên ngoài được bảo vệ bởi vỏ container bằng thép dày 02mm, bên trong được gia cường bằng khung sắt (3cm x 5cm), nóc, vách cách nhiệt bằng  foam xốp công nghiệp, mặt ngoài lắp ván MDF.Container được sản xuất từ nguồn container chất lượng cao. Bên ngoài được bảo vệ bởi vỏ container bằng thép dày 02mm, bên trong được gia cường bằng khung sắt …