Container Lạnh 40feet

Liên hệ

Cung cấp container lạnh 20feet, 40feet, chất lượng từ 70% trở lên, đảm bảo tiêu chuẩn làm lạnh để chứa hàng hóa thực phẩm đông lạnh.

Mô tả

         Container Lạnh 40feet (R2,5m x D12 m x C2,9m)

  • Trọnglượng: 4350kg
  • Giànlạnh: Misubishi
  • Tácnhận gây lạnh: R 12 (R134)
  • Nhiệtđô: – 18oC
  • Hệthống làm lạnh: Trực tiếp
  • Hệthống ngắt cảm biến tự động:
  • Kínnước, không thủng

Đủ điều kiện vận chuyển, đóng hàng đường biển.

Lên hệ để được tư vấn:  0978.288.266